Tjenestestyringsmodellen og dagens arbeidsgrupper

Den nye modellen for tjenestestyring er nå i ferd med å bli innført. I den sammenheng er det mange som lurer på hva som skjer med dagens ekspert- og arbeidsgrupper.

Arbeidet med veikart for 2022-2024 er i gang

Tjenesterådet for studieadministrasjon og Tjenesterådet for undervisning hadde sine første møter nå i mai, og arbeidet med å lage veikart for perioden 2022-2024 er så smått i gang. Det skal jobbes med veikartene utover høsten og et endelig forslag skal være klare for behandling i Fagutvalget for utdanning rett over nyttår.

Hva skjer med dagens arbeidsgrupper?

Tjenesterådet for studieadministrasjon var i sitt første møte veldig tydelige på at eventuelle endringer i organiseringen av brukermedvirkning (opptaksforum, FS planlegggingsgruppe, ekspertgrupper m.fl.) bør vente til veikartet er på plass. Veikartet vil trolig gi noen føringer som bør tas med i vurderingen av hvilke underliggende grupper det er ønskelig å ha. Samtidig mente tjenesterådet at eventuelle endringer heller ikke bør utsettes for lenge, da det er viktig å skape mer rom for innovasjon og nytenkning.

Arbeidet i de eksisterende arbeidsgruppene fortsetter derfor i all hovedsak som tidligere også høsten 2020. Bl.a har planleggingsgruppa satt opp sitt neste møte 14. september, og FS Kontaktforum vil bli avholdt som en digital samling i oktober over to halve dager (datoer kommer).

Følg arbeidet i tjenesterådene

Tjenesterådene skal styre forvaltning og videreutvikling av tjenestene innenfor sitt tjenesteområde og har fått en sentral rolle i brukermedvirkningen. Se gjerne tjenesterådenes mandat (Unit.no). Referatet fra Tjenesteråd for studieadministrasjon sitt første møte 26. mai kan i sin helhet leses på tjenesterådenes nettsider (Unit.no). Der kan du også følge de ulike rådenes arbeidet fremover.

Publisert 24. juni 2020 11:28 - Sist endret 24. juni 2020 11:28