Ny versjon av Studentbevisappen

Versjon 2.5 av Studentbevisappen er nå lagt ut i produksjon for Android og iOS. Den kan lastes ned fra appbutikkene som vanlig.

Følgende er endret

  • teksten for gyldighet for høstsemesteret har fått 1. juli som gyldig-fra-dato, istedenfor 1. aug.
  • datauttrekket er justert for å passe med ny dato, samt rettet feil som oppstod for enkelte grupper på sommeren.
  • strekkoden er forstørret og flyttet til toppen av skjermen
  • tall-/bokstavkoden for strekkoden vises fram
Publisert 6. juni 2019 00:54 - Sist endret 29. mars 2022 10:07