Vitnemålsportalen var finalist til årets Fyrlyktpris

Vitnemålsportalen var finalist til årets Fyrlyktpris. I år gikk prisen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for VARSOM-plattformen. Prisutdelingen fant sted på NOKIOS-konferansen 24. oktober i Trondheim.

Foto: Terje Trobe

Årlig deler Offentlig sektors dataforum ut Fyrlyktprisen. Prisen gis til en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen «Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor».

Ved tildeling av prisen har juryen vektlagt følgende:

  • Gjenbruksverdi for andre virksomheter
  • Dokumentert eller sannsynliggjort verdiskapingspotensial
  • Nytteverdi for brukere og/eller virksomheter
  • Nyskapende løsninger, f. eks. gjennom gjenbruk av data
  • Samhandling på tvers i forvaltning

Om Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen sikrer at utdanningsresultater som deles er korrekte. Portalen gjør det enkelt for avsender å dele sine resultater og enkelt for arbeidsgivere å motta de samme resultatene.

Vitnemålsportalen:
* Gjør det enkelt for personer å få tilgang til sine eksamensresultater
* Gjør det enkelt for arbeidsgivere og studiesteder å motta resultater
* Sikrer at resultater som deles er korrekte
* Reduserer behov for utskrifter/papir

Vitnemålsportalen er utviklet av Unit på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og er gratis å benytte. Pålogging gjøres fra direkte på Vitnemålsportalens nettside.

Publisert 24. okt. 2018 13:01 - Sist endret 28. mars 2022 11:06