Status for EMREX-prosjektet

Etter to år med testing er den offisielle testperioden for EMREX nå over. Prosjektet mottok midler fra EU i testperioden, men prosjektet har dessverre ikke fått midler til videre utvikling og drift. Selv om EMREX-prosjektet nå er formelt over, har medlemslandene (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Italia og Polen) blitt enige om å videreføre tjenesten.

Som del av overgangen til en mer permanent organisering, ble det 30. november avholdt et EMREX-seminar i Bologna, Italia. Fra Norge møtte det deltakere fra CERES, UiS, UiB, NTNU, UiT, NMH og NOKUT. Presentasjonene finnes på EMREX’s sider fra seminaret i Bologna.

I testperioden har flere norske institusjoner deltatt. Tilbakemeldingene fra studenter som har benyttet EMREX er vært gode. Vi takker alle dere som har deltatt for tålmodighet og tilbakemeldinger.

I testperioden (februar 2016 – desember 2017) ble det gjort totalt 194 overføringer til norske institusjoner:

Fra Til Antall overføringer
Danmark Norge 44
Finland Norge 2
Italia Norge 4
Polen Norge 1
Sverige Norge 143
SUM 194

Fra norske institusjoner ble det gjort totalt 79 overføringer:

Fra Til Antall overføringer
Norge Danmark 0
Norge Finland 13
Norge Italia 2
Norge Polen 1
Norge Sverige 63
SUM 79

Komplett liste over institusjoner som benytter EMREX er nå lagt ut på våre sider. Det jobbes med å få flere land til å koble seg opp, og flere universitet i Danmark, samt Nederland er snart klare.

Publisert 2. feb. 2018 16:04 - Sist endret 29. mars 2022 09:36