Flere år med arbeid knyttet til fusjoner av utdanningsinstitusjoner er nå over

Sammenslåingen av databasene til Høyskolen Kristiania og Westerdals Oslo ACT, som nå samles under Høyskolen Kristiania, er akkurat fullført. Foreløpig er ingen nye fusjoner planlagt. Dette markerer derfor avslutningen på et stort arbeid som har strukket seg over flere år.

Bakgrunn for fusjoner i universitets- og høgskolesektoren

Regjeringen la i mars 2015 frem stortingsmelding 18 Konsentrasjon for kvalitet. Hensikten med strukturreformen var å samle ressursene på færre, men sterkere universiteter og høyskoler. En rekke institusjoner har de siste årene slått seg sammen over hele landet. Fusjonene i offentlig sektor har ført til at 33 statlige universiteter og høyskoler har blitt 21. Også en rekke private høgskoler har fusjonert.

Unit sin rolle i fusjonene

Når to eller flere utdanningsinstitusjoner fusjonerer må deres studentdatabaser slås sammen. Sammenslåingene av databasene er ofte krevende, samtidig som de må gjennomføres over et svært kort tidsrom. Unit er stolte over å ha gjennomført alle de 14 basefusjonene i henhold til tidsplanene og med mindre ressursbruk enn det som har vært forespeilet institusjonene.

Knut Løvold, prosjektleder for alle fusjonene ved Unit sier at det har vært ganske trange tidsvinduer for hver enkelt fusjon, slik at planlegging, rydding og testing har vært avgjørende for å komme i mål: "På det verste var det fire store fusjoner som skulle gjennomføres parallelt".

Godt samarbeid med sektoren

Til tross for at slike fusjoner kan være utfordrende for ansatte rundt på institusjonene, som skal gjøre fusjonsjobben samtidig med at driften skal gå som normalt. Løvold poengterer at Unit bare har møtt positive og løsnings-orienterte prosjektdeltakere. Dette har vært avgjørende for at det skulle være mulig å holde de stramme tidsplanene vi har hatt. Særlig i perioder med flere samtidige fusjoner, har vi vært avhengige av noenlunde lik framdrift, og det har vi fått til.

Det er også verd å trekke fram at vi har hatt et svært godt samarbeid med USIT drift ved UiO, som også har vært et avgjørende suksesskriterium for å komme i havn, både når det gjelder databaser, klienter og webapplikasjoner.

Publisert 9. okt. 2018 12:15 - Sist endret 9. okt. 2018 16:02