Vellykket FS-Brukerforum

FS-Brukerforum ble arrangert 30. og 31. oktober på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Nærmere 300 FS-brukere og ledere deltok.

Foto: Unit

Fellessesjoner

I fellessesjonene ble nyheter, pågågende arbeid og fremtidige planer for FS og applikasjoner presentert. Det ble også gitt en gjennomgang av endringer i UH-loven. Videre var det en egen sessjon hvor Unit's jurister svarte på spørsmål fra institusjonene på konkrete saker knyttet til personvern og GDPR.

Tre ulike temaspor

Som tidligere år var det også i år et opptaksspor og et studieadministrativt spor på dag 1. Nytt av året var et eget lederspor.

På opptakssporet ble det gitt presentasjoner om blant annet nasjonalt opptak til master, effektivisering av lokale opptak og bruk av opptaksdata.

På det studieadministrative sporet ble den nye applikasjonen Flyt presentert, utviklingen i EpN og i EWU ble gjennomgått og demonstrert. I tillegg ble endringer knyttet til sanksjoner og RUST beskrevet for å nevne noe.

Ledersporet rettet seg mot studieadminsitrative ledere og hadde innlegg som strategi for IKT i sektoren, presentasjon av studielederrapporten i Tabelau og handlingsplanler for utdanningsområdet (med workshop).

På dag to var det to sessjoner med varierte tema, slik som digitalisering av vitnemål, nytt FS-API, Arbeidslivsportalen og erfaringsutveksling.

Brukerstøttestand

I pausene var det mulig å stille både små og store spørsmål på brukerstøttestanden.

Presentasjoner fra konferansen

Presentasjonene fra innleggene finnes på arrangmentets nettsider.

Publisert 16. nov. 2018 14:36 - Sist endret 30. mars 2022 04:32