Flyt er lansert

Webapplikasjonen Flyt er nå lagt ut til testing hos alle institusjoner som benytter FS.

Hva er Flyt?

Flyt er et saksbehandlingssystem som er utviklet for at behandlingen av ulike saker og søknader skal bli bedre og enklere for alle involverte parter. Flyt bidrar til digitalisering og automatisering av saksbehandling, samt gjør kommunikasjonen mellom søker og saksbehandler enklere og mer effektiv.

Flyt kan illustreres gjennom følgende eksempel: En student søker om godkjenning av utenlandsk utdanning i Studentweb. Søknaden sendes da via FS til Flyt. En fordeler ved institusjonen går inn i Flyt og setter saken til rett saksbehandler. Saksbehandler kan kommunisere med søkeren via meldinger direkte fra Flyt. Ved behov for faglig vurdering kan saksbehandler koble faglige ansatte på saksbehandlingen gjennom å opprette deloppgaver. Når saken er avsluttet genererer Flyt alle sakens dokumenter, slik at de lett kan arkiveres. Flyt kan også integreres med Public 360, slik at dokumentene i saken arkiveres automatisk underveis i saksbehandlingen.

Utviklet av Unit

Flyt er det første produktet utviklet av Unit, og både medarbeidere fra Oslo og Trondheim har vært med i utviklingen.

Utviklingen har foregått siden februar 2017, og det ble gjennomført pilottesting ved OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge tidligere i vår. I tillegg blir applikasjonen testet ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

Ta i bruk Flyt

Institusjoner som ønsker det kan be om å ta i bruk Flyt i produksjon. Henvendelse sendes da gjennom FS-kontakten.

Mer informasjon

Mer informasjon om Flyt finnes på våre nettsider Saksbehandlingssystemet Flyt

Publisert 9. okt. 2018 10:13 - Sist endret 29. mars 2022 09:06