Fem nye institusjoner har nå tatt i bruk Vitnemålsportalen

I tillegg til de 34 institusjonene som allerede leverer resultater til Vitnemålsportalen, har nå også følgende institusjoner tatt i bruk Vitnemålsportalen:

  • Høyskolen for ledelse og teologi
  • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
  • Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
  • Norsk gestaltinstitutt høyskole
  • Steinerhøyskolen

Har du studert, eller studerer du, ved en av disse kan du altså få opp resultatene dine og dele dem via Vitnemålsportalen.

Atlantis medisinske høgskole vil bli koblet opp i løpet av våren. Handelshøgskolen BI planlegger å begynne arbeidet med å koble seg opp i mars 2018.

Publisert 25. jan. 2018 13:55 - Sist endret 12. feb. 2018 15:40