FS9.0.0.17 ute i DEMO og PROD

Versjon 9.0.0.17 av klienten er lagt ut i DEMO og PROD 

  • DEMO var tilgjengelig for alle 04/10/2022
  • PROD var tilgjengelig for alle 10/10/2022 

Viktige endringer i versjon 9.0.0.17

  • Flyttet på teksten for digital signatur på side 3 for vitnemål. Teksten er flyttet over fotnote, med 10pkt font.
  • Eksekveringsfeil som er meldt inn  i forbindelse med Oppnådd kvalifikasjon er rettet.  
  • Ser nå klientversjonen som brukes. 

Endringsdokumentet finnes her: 

FS9.0

Publisert 10. okt. 2022 14:33 - Sist endret 10. okt. 2022 14:33