Flis FS8.3.2 og klient 8.3.6 ut i demo og prod

Plan for oppgradering av fs databasene til flis 8.3.2. Klient 8.3.6 legges ut i forbindelse med oppgraderingen.

Endringsoversikter. Her kan det komme endringer dersom det dukker opp ting etter at demo er oppgradert

Klient: Klientendring FS8.3.6

Database: Databasendring FS8.3.2

Tidspunkter for endringer finnes her: Planlagt nedetid

 

Publisert 5. okt. 2021 08:19 - Sist endret 14. juli 2022 13:07