FS8.3.5 ut i demo og prod

Versjon 8.3.5 av klienten er lagt ut i PROD  onsdag 21. juli. I DEMO i uke 28.

 

 

Endringsdokument finnes her:

FS8.3.5

 

 

Publisert 21. juli 2021 09:53 - Sist endret 14. juli 2022 08:28