FS8.3.4 ut i demo og prod

Versjon 8.3.4 av klienten er lagt ut i PROD og DEMO onsdag 30. juni.

 

 

Endringsdokument finnes her:

FS8.3.4

 

 

Publisert 30. juni 2021 16:03 - Sist endret 14. juli 2022 18:12