FS8.3.3 ut i demo og prod

Versjon 8.3.3 av klienten er lagt ut i PROD og DEMO fredag 18. juni.

 

 

Endringsdokument finnes her:

FS8.3.3

 

 

Publisert 28. juni 2021 08:49 - Sist endret 14. juli 2022 19:44