Flis FS8.3.1 og klient 8.3.2 ut i demo og prod

Plan for oppgradering av fs databasene til flis 8.3.1. Klient 8.3.2 legges ut i forbindelse med oppgraderingen.

 

Demo

 

Fredag 7.5 FS04 kl 16 og FS05 kl 17. (Beklager kort varsling på denne, men håper tidspunktet, og at det er demobaser gjør at dette ikke blir problematisk)

 

Onsdag 12.5 FS01 kl 12, FS07 kl 13. FS08 kl 14 og FSBOTTSA kl 15

 

Fredag 14.5 FS02 kl 12, FS03 kl 13 og FS06 kl 14

 

 

Prod

 

Lørdag 22.5 FS04 kl 14, FS05 kl 15, FS07 kl 16 og FS08 kl 17

 

Søndag 23.5 FS01 kl 14, FS02 kl 15, FS03 kl 16 og FS06 kl 17

 

 

Det må påregnes ca. 1. times nedetid pr. base, dvs. at også webapplikasjonene da vil være nede.

 

Gi beskjed så fort som mulig dersom dette ikke passer, slik at vi evt. kan sette opp andre tidspunkt.

 

Endringsoversikter. Her kan det komme endringer dersom det dukker opp ting etter at demo er oppgradert

Klient: Klientendring FS8.3.2 - Felles studentsystem

Database: Databasendring FS8.3.1 - Felles studentsystem

 

Publisert 6. mai 2021 08:59 - Sist endret 14. juli 2022 15:10