FS8.3.0r3 ut i demo og prod

Klient 8.2..0r3 er lagt ut i demo med følgende endringer ( disse er også lagt inn i endringsdokumentet for 8.3) Det er denne versjonen som kommer i prod etter oppgradering av databasene i uke 8 og 9:

Endringsdokument

FS8.3

 

 

Publisert 26. feb. 2021 12:27 - Sist endret 17. juni 2022 12:25