FS8.3.0r1 ut i demo

Klient 8.2..0r1 er lagt ut i demo med følgende endringer ( disse er også lagt inn i endringsdokumentet for 8.3:

  • Søknad samlebilde og Søknad samlebilde NOM: I søkemodus vises nå feltene for e-postadresser i øver del av bildet, slik at det er mulig å søke på disse uten å måtte trykke på Hele-knappen. Feltene vil i spørremodus vises frem der vitnemålene vises i registreringsmodus. I registreringsmodus vises feltene fortsatt kun i nedre del av bildene - må trykke på Hele-knappen for å se disse.
  • FS170.001 Søkere til utveksling
    Rapporten er utvidet med

·         Mulighet for å kjøres for flere interne institusjoner

·         Studieprogramkode vises i rapporten

·         I nedtrekkslisten for opptakstype er det lagt til et valg [fritekst]. Dersom denne velges, så er det mulig å feltet å legge inn tekst med jokertegn (%).

  • FS501.002 Kommisjon for eksamen: Utplukk av vurderingsenhet gøres nå på reell tid, ikke tid.
  • FS501.005 Brev til sensor om sensoroppdrag: Utplukk av vurderingsenhet gøres nå på reell tid, ikke tid.

 

Rettelser av feil:

  • Studieprogram samlebilde – fane Grunnutdanning: Funksjonen «Beregn grunnlag fra høyeste kvalifikasjon» feilet, og FS ble avsluttet. Dette er rettet.
  • Kontaktperson – praksis: Feltet for mobilnr var tilsynelatende skrivbart uten at det første til oppdatering. Feltet er nå sperret mot skriving.

Endringsdokument

FS8.3

 

 

Publisert 15. feb. 2021 16:26 - Sist endret 14. juli 2022 16:10