Ny versjon av Vitnemålsportalen (1.52) er nå i prod

Kontaktadresse

E-postadressen i footeren i applikasjonen er endret fra vitnemalsportalen@ceres.no til vitnemalsportalen@unit.no (VIB-748)

Sidetitler

Jf krav om universell utforming har hver side i applikasjonen nå fått sidetitler (suksesskriteriet 2.4.2 i WCAG 2.0). (VIB-719)

Generelt

I tillegg har det blitt jobbet med teknisk gjeld og annet bakenforliggende vedlikehold.

Publisert 29. aug. 2019 14:21 - Sist endret 29. aug. 2019 14:21