Flis 8.2.1 av FS-databasen og versjon 8.2.4 av klienten

14.06.2019 kl.12.50: Plan for oppgradering til versjon 8.2.1 av FS-databasen, med nedetider, ligger her: https://www.fellesstudentsystem.no/drift/driftsmeldinger/index.html

Endringsoversikt: https://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/database/endringer/databaseendring-8-2-1.html

Ny versjon av klienten (8.2.4), vil komme i den forbindelse. Nærmere informasjon om denne vil komme.

Publisert 14. juni 2019 13:11 - Sist endret 14. juli 2022 14:39