EpN versjon 2.4 lagt ut til test

Denne versjonen inneholder muligheten for å opprette vurderingskombinasjon på nye emner, samt mulighet for å redigere vurderingskombinasjon på importerte emner.

Se brukerdokumentasjonen for EpN punkt 5.8 for detaljer om denne versjonen.

Publisert 14. mai 2019 13:53 - Sist endret 14. mai 2019 13:53