FS8.3.0r2 ut i demo

Klient 8.2..0r2 er lagt ut i demo med følgende endringer ( disse er også lagt inn i endringsdokumentet for 8.3:

 • FS475.001 Behandling av oppmøte

  Ny rutine, i første omgang til test i demomiljøet. RT409251

  FS205.001 Faktura

  Byttet font på raden med kidkode, beløp og kontonr, fra OCR-B til Courier. Dette for å unngå problemer med manglende spesialfont. RT414535

  FS670.002 Vitnemål

  For digitalt signert vitnemål er valget for booklet utskrift tatt vekk.

Endringsdokument

FS8.3

 

 

Publisert 22. feb. 2021 08:24 - Sist endret 28. mars 2022 11:05