Nytt FS-API i test

Første versjon av vårt nye FS-API er nå lagt ut i test mot alle demobaser.

Dere kan lese dokumentasjon, teste og bli kjent med API-et gjennom Swagger:

https://docker-demo.fsat.no/fsapi/swagger.html#/

Sjekk også ut

http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/fswebservice/fs-api/2.1%20fs-api.html

Se der hvordan autentisering gjøres. I denne testversjonen vil eksisterende FSWS-brukere med BAS-rettigheter ha tilgang til alle tjenestene. Det vil senere lages granulert tilgangskontroll via Dataporten.

API-et inneholder i denne versjonen grunnleggende BAS-funksjoner. Det er også supplert med EVU-data for å dekke neste generasjon av Canvas-integrasjon.

NB! Dette er et første utkast for å vise hvordan det vil fungere. API-et er under utvikling, og vil endre seg en del fremover (hovedsakelig med ny funksjonalitet, men det vil også kunne forekomme endring av eksisterende funksjonalitet). Vi registrerer gjerne ønsker fortløpende, men vi må konsentrere oss om produksjonssetting,  etablering av funksjon for å sende endringsmeldinger og fullføring av alle BAS-tjenester  før vi tar fatt på helt nye tjenester. Se ellers linken over for tentativ videre utvikling.

 

Håper dere har glede av å komme i gang med utforsking. Alle spørsmål og innspill bes sendt til oss på fs-support@fsat.no

Publisert 27. apr. 2018 15:34 - Sist endret 29. mars 2022 03:30