Studentweb versjon 3.3.9.5 er satt i produksjon

Ny versjon med rettelser og endringer fra versjon 3.3.9 er lagt ut.

Oversikt over de viktigste endringene finnes i endringsdokumentet: Endringsdokument 3.3.9 med hotfixer.

Publisert 6. apr. 2017 12:14 - Sist endret 29. mars 2022 02:30