Fagpersonweb versjon 2.1.3 er i produksjon

Inneholder blant annet første versjon av sensurmodulen, fremvisning av registrert oppmøte, samt feilrettinger og forbedringer basert på tilbakemeldinger på versjon 2.0.11 til 2.0.15.

Fullstendig endringsliste finnes her:

Brukerdokumentasjonen er oppdatert til nyeste versjon:

Publisert 29. juni 2017 15:20 - Sist endret 29. mars 2022 20:21