Fagpersonweb versjon 2.0.6 er i produksjon

Den nye versjonen inneholder forbedringer og komplettering av funksjonalitet som ble lagt ut i versjon 2.0, samt feilrettinger. Søketjenesten er forbedret slik at inaktivt innhold i utgangspunktet ikke vises. Oppmøtemodulen er nå lagt inn i Fagpersonweb, med ekstra sikkerhetsfunksjonalitet knyttet til registrering med kortleser.

Versjon 2.0.6 inneholder alle endringene i versjon 2.0.5 som har ligget til test. I tillegg inneholder den rettinger av feil som er meldt inn i testperioden. Fullstendig endringsliste finnes her:

Publisert 20. feb. 2017 15:37 - Sist endret 29. mars 2022 00:28