EpN versjon 2.2 er lagt ut på jboss-test

Denne versjonen inneholder vesentlig forbedring av sammenligningssiden i EpN. Endringsrapport er nyutviklet.

Planlagt testperiode t.o.m. uke 2

se detaljer: versjon 2.2.0/2.2.1/2.2.2

Publisert 22. des. 2017 11:26 - Sist endret 28. mars 2022 23:58