Prioriteringer av utvikling våren 2018

Nedenfor vises prioritering av nyutvikling i FS og applikasjoner for våren 2018. Merk at feilretting går utenom disse prioriteringene da feilretting må tas fortløpende. Videre gjøres det egne vurderinger for prioritering av WebService-saker.

Felles studentsystem

Område/saker fra gruppe Prioritering (A, B, C) Ev. kommentar

Digital eksamen

B  

Vurdering

C

Få saker

Opptak

B  

Undervisningsmodulen

A

Omskriving, praksis

Planleggingsgruppa

A, B, C

Følger prioritert liste

Etterutdanning

B

Trykket relatert til EVUweb vil trolig bli større til høsten

Campus

B

Det meste er gjort. Det foreligger et ønske om nivå av campus

GDPR

A  

Ifm RUST

A  

Ifm ROMS (inkl. arkiv og BOTT)

A  

Utveksling og godkjenning (inkl. EMREX)

C  

Doktorgrad

C  

Applikasjoner

Applikasjon Prioritering (A, B, C) Ev. kommentar

EpN

A Sammenligning, studieprogram, vurdering, undervisning og teknisk gjeld

EVUweb

A

Nyskriving av hele applikasjonen, samt nettbetaling og generelle forbedringer

Fagpersonweb

B

Forbedringer av ny funksjonalitet (sensur, klage/begrunnelse, reg. av OBLIGer), campusinfo, samt ønsker.
Avventer: tilpasning til ny undervisningsmodul, prioritert liste fra Pl.gruppa over skjemaer som skal digitaliseres

Utvikling relatert til arkiv

B+  

Utvikling relatert til campus

B+  

GAUS

C

Avventer tilpasninger ifm integrasjon med NOKUT

Nomination

C  

Flyt

B

Planlagt utbedring av funksjonalitet (startsiden, godkjenner-funksjonalitet, mulighet til å lage svarbrev) , samt utbedringer ifm tilbakemeldinger fra testing

Studentweb

B

Søknader, campus
Avventer: tilpasning til ny undervisningsmodul, prioritert liste fra Pl.gruppa over skjemaer som skal digitaliseres, nettbetaling

Søknadsweb

B

Prioritert liste fra ekspertgruppa (prioritering av søknadsvalg, visning av venteliste, visning av kravelement), justeringer etter UU, campus.
Avventer: opptak av ph.d.

TAM

C

Avventer avklaring på om Dataporten kan dekke behovene

Vitnemålsportalen

B

Ta imot resultater fra BI, implementere ELMO 1.2
Avvent: implementere Fagskoler

Alle applikasjoner

A

GDPR-tilpasninger: url til personvernerklæring i footer.
Avvent: Implementere EID

I mangel av et styre, og i påvente av et prioriteringsråd, er prioriteringene gjort av Gruppe for studieadminsitrative systemer i samråd med utviklingsleder. 

Publisert 1. feb. 2018 15:24 - Sist endret 22. okt. 2018 08:38