Planleggingsgruppen

FS Planleggingsgruppe består av utvalgte personer fra utvalgte institusjoner.

Mandat

Gruppen skal bistå med:

  • Delta i planlegging av faglig innhold til Brukerforum og Kontaktforum.
  • Vurdere saker som ikke hører hjemme i en ekspertgruppe og eventuelt opprette ekspertgruppe for slike saker når de har et slikt omfang.
  • Støtte CERES i beslutninger

Planleggingsgruppen vil i stor grad benytte e-post til dialog om innkomne saker og planlegging av Brukerforum og Kontaktforum. Planleggingsgruppen bør møtes 4 til 5 ganger i året.

Ledes av

Ole Martin Nodenes, CERES

Medlemmer

Planleggingsgruppens medlemmer

 

Publisert 13. feb. 2012 13:18 - Sist endret 24. aug. 2017 14:09