Rutiner for innmelding av saker

Generelle henvendelser

Generell brukerstøtte for FS-kontakter

Feilmeldinger for funksjonalitet i FS-klienten

 

Saker vedrørende driftsstans, treghet i systemet og lignende vedrørende FS-databaser, FS-klient, Terminalservere, samt applikasjoner

Ønsker om ny funksjonalitet, forbedringer av eksisterende funksjonalitet og lignende

Bestille eller endre institusjonskoder