Kontaktveileder for henvendelser relatert til FS og applikasjoner

Saker vedrørende driftsstans, treghet i systemet og lignende vedrørende FS-databaser, FS-klient, terminalservere, samt applikasjoner.

FS-kontaktene (en ved hver institusjon) kan kontakte Unit. Andre må følge oppdatert status på våre driftssider.

Spørsmål om EpN, EVUweb, Fagpersonweb, Nomination, Studentbevisappen, Studentweb, Søknadsweb og Flyt

Universitetet/høgskolen du er søker/student/ansatt ved

GAUS og RUST

Henvendelser fra institusjoner som ønsker å ta i bruk FS

Vår fakturaadresse

Vennligst gå til nettsidene til Unit