FS-kontakter

Alle institusjoner har oppnevnt en person som er kontaktperson overfor Unit. Kontaktpersonen skal koordinere mellom Unit og egen institusjon, og sørge for forankring av FS i egen organisasjon. Kontaktpersonen benyttes til høring og andre henvendelser som angår FS ved institusjonen.

Tips: Klikk på aktuell kolonnetittel for å sortere listen alfabetisk/kronologisk.

 

Institusjonsnavn Akronym Inst.nr Kontaktperson(er)
Ansgar Høyskole AHS 255 Thorkild Bruhn
Kontaktes på
fs-hjelp@ansgarskolen.no
Arkitektur- og designhøgskolen AHO 189

Reier Møll Schoder

I perioden 01.10.2019-31.12.2020: Kjersti Meyer Petersen

Barratt Due musikkinstitutt BDM 1526 Edvin Østvik

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF 190

Rune Vik

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH 253

Anne Lise Mølmann

Fjellhaug Internasjonale Høgskole FiH 258 Per Hjellen
Forsvarets høyskoler FHS 1627

Tonje Bakke 

I perioden 12.10.2020-31.12.2020: Håkon Lindberg

Høgskolen i Innlandet HINN 209

Berit Kletthagen

Høgskolen i Molde HiMolde 211

Svein Ivar Halvorsen
Kontaktes på fs-drift@himolde.no

Høgskolen i Østfold HiOf 224 Annette Øyen
Høgskulen på Vestlandet HVL 203 Andrea Kristin Kjellevold Sleire
Høgskulen i Volda HiVolda 223

Marit Vartdal Engeseth

Høyskolen Kristiania HK 1615 Henrik Røneid
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS 1661 Simon Friis Larsen
Kunsthøgskolen i Oslo KHiO 260

Alexandra Mertens

Lovisenberg diakonale høgskole LDH 230 Bjørnar Holm
NLA Høgskolen NLA 254 Morten Rasmussen
Norges handelshøyskole NHH 191 Maj-Brit Iden
Norges Idrettshøgskole NIH 150 Grethe Nilsen
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU 192 Thor Højgaard Anti
Norges musikkhøgskole NMH 178 Rasmus Kjær
Nord Universitet NORD 204 Bente Duun
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet NTNU 194

Erik Langbakk

Kontaktes på fsgruppe@adm.ntnu.no

Spørsmål og erfaringsutveksling på kompetanseområder rettes til fshjelp@adm.ntnu.no

Noroff Noroff 259

Ernst Sundt

OsloMet – Storbyuniversitetet OsloMet 215

Gro Christensen

Kontaktes på fs-hjelp@oslomet.no

Politihøgskolen PHS 233

Else Elfstedt

Samisk høgskole SA/SH 231

Berit-Ellen Eira

Samordna opptak SO 301

Marianne Holen 

Universitetet i Agder UiA 201

Dag Olav Nilsen

Universitetet i Bergen UiB 184 Øystein Ørnegård
Kontaktes på fs-hjelp@ua.uib.no
Universitetet i Oslo UiO 185 Lena Finseth 
Kontaktes på fs-core@admin.uio.no
Universitetet i Stavanger UiS 217 Tor Erga
Universitetet i Sørøst-Norge USN 222

Hans Jacob Berntsen

kontaktes på fs-kontakt@usn.no
UiT Norges arktiske universitet UiT 186

Espen Kristensen
Kontaktes på
fs-kontakt@adm.uit.no

UNIS - The University Centre in Svalbard UNIS 195 Ruben Eidesen
VID - vitenskapelige høyskole VID 251

Linda Novak

 

 

Publisert 2. apr. 2012 10:22 - Sist endret 6. nov. 2020 14:23