FS-kontakter

Alle institusjoner har oppnevnt en person som er kontaktperson overfor Unit. Kontaktpersonen skal koordinere mellom Unit og egen institusjon, og sørge for forankring av FS i egen organisasjon. Kontaktpersonen benyttes til høring og andre henvendelser som angår FS ved institusjonen.

Tips: Klikk på aktuell kolonnetittel for å sortere listen alfabetisk/kronologisk.

 

Institusjonsnavn Akronym Inst.nr Kontaktperson(er)
Ansgar Høyskole AHS 255 Thorkild Bruhn
Kontaktes på
fs-hjelp@ansgarskolen.no
Arkitektur- og designhøgskolen AHO 189

Reier Møll Schoder

I perioden 01.10.2019-31.12.2020: Kjersti Meyer Petersen

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF 190

Rune Vik

I perioden 01.08.2019-16.03.2020: Åsulv Eikaas

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH 253

Anne Lise Mølmann

Fjellhaug Internasjonale Høgskole FiH 258 Per Hjellen
Forsvarets høyskoler FHS 1627

Tonje Bakke 

Høgskolen i Innlandet HINN 209

Berit Kletthagen

Høgskolen i Molde HiMolde 211

Svein Ivar Halvorsen
Kontaktes på fs-drift@himolde.no

Høgskolen i Østfold HiOf 224 Annette Øyen
Høgskulen på Vestlandet HVL 203 Andrea Kristin Kjellevold Sleire
Høgskulen i Volda HiVolda 223

Marit Vartdal Engeseth

Høyskolen Kristiania HK 1615 Henrik Røneid
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS 1661 Simon Friis Larsen
Kunsthøgskolen i Oslo KHiO 260

Alexandra Mertens

Lovisenberg diakonale høgskole LDH 230 Bjørnar Holm
NLA Høgskolen NLA 254 Morten Rasmussen
Norges handelshøyskole NHH 191 Maj-Brit Iden
Norges Idrettshøgskole NIH 150 Grethe Nilsen
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU 192 Thor Højgaard Anti
Norges musikkhøgskole NMH 178 Rasmus Kjær
Nord Universitet NORD 204 Bente Duun
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet NTNU 194

Erik Langbakk

Kontaktes på fsgruppe@adm.ntnu.no

Spørsmål og erfaringsutveksling på kompetanseområder rettes til fshjelp@adm.ntnu.no

OsloMet – Storbyuniversitetet OsloMet 215

Gro Christensen

Kontaktes på fs-hjelp@oslomet.no

Politihøgskolen PHS 233

Else Elfstedt

Samisk høgskole SA/SH 231

Berit-Ellen Eira

Samordna opptak SO 301

Marianne Holen (permisjon)

Johan Roko (vikar for Marianne fra okt 2019)

Universitetet i Agder UiA 201

Dag Olav Nilsen

Universitetet i Bergen UiB 184 Øystein Ørnegård
Kontaktes på fs-hjelp@ua.uib.no
Universitetet i Oslo UiO 185 Lena Finseth 
Kontaktes på fs-core@admin.uio.no
Universitetet i Stavanger UiS 217 Tor Erga
Universitetet i Sørøst-Norge USN 222

Hans Jacob Berntsen

kontaktes på fs-kontakt@usn.no
UiT Norges arktiske universitet UiT 186

Espen Kristensen
Kontaktes på
fs-kontakt@adm.uit.no

UNIS - The University Centre in Svalbard UNIS 195 Ruben Eidesen
VID - vitenskapelige høyskole VID 251

Linda Novak

 

 

Publisert 2. apr. 2012 10:22 - Sist endret 25. feb. 2020 15:49