FS-kontakter

Alle institusjoner har oppnevnt en person som er kontaktperson overfor Unit. Kontaktpersonen skal koordinere mellom Unit og egen institusjon, og sørge for forankring av FS i egen organisasjon. Kontaktpersonen benyttes til høring og andre henvendelser som angår FS ved institusjonen.

Tips: Klikk på aktuell kolonnetittel for å sortere listen alfabetisk/kronologisk.

Institusjonsnavn Akronym Inst.nr Kontaktperson(er)
Ansgarskolen ATH 255

Thorkild Bruhn
Kontaktes på
fs-hjelp@ansgarskolen.no

Arkitektur- og designhøgskolen AHO 189 Reier Møll Schoder
Det teologiske menighetsfakultet MF 190 Rune Vik
Dronning Mauds Minne Høgskole DMMH 253

Asger Hagerup (har permisjon ut august 2018)

Kontaktes på studiesystemer@dmmh.no

F.o.m. 1.1.2018: Anne Lise Mølmann

Fjellhaug Internasjonale Høgskole FiH 258 Ingar Takanobu Hauge
Forsvarets høyskoler FHS 1627

Per Arne Krumsvik 

Håkon Lindberg

Høgskolen i Innlandet HINN 209

Berit Kletthagen

Høgskolen i Molde HiMolde 211

Svein Ivar Halvorsen
Kontaktes på fs-drift@himolde.no

Høgskolen i Østfold HiOf 224 Annette Øyen
Høgskulen på Vestlandet HVL 203 Kjetil Hågenvik
Høgskulen i Volda HiVolda 223

Marit Vartdal Engeseth

Høyskolen Kristiania HK 1615 Henrik Røneid
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS 1661 Simon Friis Larsen
Kunsthøgskolen i Oslo KHiO 260 Øystein Sørvik
Lovisenberg diakonale høgskole LDH 230 Bjørnar Holm
NLA Høgskolen NLA 254 Morten Rasmussen
Norges handelshøyskole NHH 191 Maj-Brit Iden
Norges Idrettshøgskole NIH 150 Grethe Nilsen
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU 192 Thor Højgaard Anti
Norges musikkhøgskole NMH 178 Jan Erik Johansen
Nord Universitet NORD 204 Bente Duun
Noroff Noroff 259 Ernst Sundt
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet NTNU 194

Sven Erik Sivertsen 

Kontaktes på fsgruppe@adm.ntnu.no

Spørsmål og erfaringsutveksling på kompetanseområder rettes til fshjelp@adm.ntnu.no

OsloMet – Storbyuniversitetet OsloMet 215

Gro Christensen

Kontaktes på fs-hjelp@oslomet.no

       
Politihøgskolen PHS 233

Else Elfstedt

Samisk høgskole SA/SH 231

Berit-Ellen Eira

Samordna opptak SO 301 Marit B. Rønning
Universitetet i Agder UiA 201 Dag Olav Nilsen
Universitetet i Bergen UiB 184 Øystein Ørnegård
Kontaktes på fs-hjelp@ua.uib.no
Universitetet i Oslo UiO 185 Lena Finseth 
Kontaktes på fs-core@admin.uio.no
Universitetet i Stavanger UiS 217 Tor Erga
Universitetet i Sørøst-Norge USN 222

Hans Jacob Berntsen

kontaktes på fs-kontakt@usn.no
UiT Norges arktiske universitet UiT 186

Espen Kristensen

Kontaktes på
fs-kontakt@adm.uit.no

UNIS - The University Centre in Svalbard UNIS 195 Ruben Eidesen
VID - vitenskapelige høyskole VID 251

Linda Novak

 

 

Publisert 2. apr. 2012 10:22 - Sist endret 24. okt. 2018 10:24