Institusjoner som bruker FS

Oversikt over alle institusjoner med VPD-base og nettside

Tips: Klikk på aktuell kolonnetittel for å sortere listen alfabetisk/kronologisk.

Institusjonsnavn

Akronym Inst.nr VPD-base Nettside
Ansgar Høyskole AHS 255 FS01 http://www.ansgarhogskole.no
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo  AHO 189 FS02 https://aho.no/
Barratt Due musikkinstitutt BDM 1526 FS02 https://www.barrattdue.no/

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF 190 FS02 http://www.mf.no/
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH 253 FS04 http://www.dmmh.no/
Fjellhaug Internasjonale Høgskole  FIH 258 FS02 https://fih.fjellhaug.no/
Forsvarets høgskole FORSV 1627 FS04 http://hogskolene.forsvaret.no/forsvarets-hogskole/
Høgskulen på Vestlandet  HVL 203 FS03 https://www.hvl.no/
Høgskolen i Innlandet HInn 209 FS04 https://www.inn.no/
Høgskolen i Molde  HiMolde 211 FS03 http://www.himolde.no/
Høgskolen i Østfold HiOf 224 FS01 http://www.hiof.no/
Høgskulen i Volda  HiVolda 223 FS03 http://www.hivolda.no/
Høyskolen Kristiania  HK 1615 FS02 http://www.kristiania.no/
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS KRUS 1661 FS04 http://www.krus.no
Kunsthøgskolen i Oslo  KHiO 260 FS03 http://www.khio.no/
Lovisenberg diakonale høgskole LDH 230 FS05 http://www.ldh.no/
NLA Høgskolen  NLA 254 FS03 http://www.nla.no/
Nord universitet Nord 204 FS05 http://www.nord.no
Norges handelshøyskole NHH 191 FS04 http://www.nhh.no/
Norges idrettshøgskole  NiH 150 FS02 http://www.nih.no/
Norges musikkhøgskole  NMH 178 FS02 http://www.nmh.no/
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU 194 FS07 http://www.ntnu.no/
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  NMBU 192 FS01 http://nmbu.no/
OsloMet – Storbyuniversitetet OsloMet 215 FS02 http://www.hioa.no/
Politihøgskolen  PHS 233 FS04 http://www.phs.no/
Sami allaskuvla/Samisk høgskole SA/SH 231 FS05 http://samas.no/
Universitetet i Agder  UiA 201 FS01 http://www.uia.no/
Universitetet i Bergen UiB 184 FS08 http://www.uib.no/
Universitetet i Oslo UiO 185   http://www.uio.no/
Universitetet i Stavanger  UiS 217 FS03 http://www.uis.no/
Universitetet i Sørøst-Norge USN 222 FS01 http://www.usn.no/
UiT Norges arktiske universitet   UiT 186 FS06 http://uit.no/
UNIS - The University Centre in Svalbard UNIS 195 FS06 http://www.unis.no/
VID vitenskapelige høgskole VID 251 FS05 http://www.vid.no/
Unit - Samordna opptak  SOOP 301 FS04 http://www.samordnaopptak.no/
Publisert 1. juni 2012 15:55 - Sist endret 6. nov. 2020 14:21