Vurderingsgruppen

Formål: å foreslå løsninger for bedret funksjonalitet i Vurderingsmodulen.

Mandat

Vurderingsgruppens mandat er å vurdere ønsker om ny funksjonalitet eller endringer i eksisterende funksjonalitet i Vurderingsmodulen, og prioritere hva det skal jobbes videre med.

Ledes av

Knut Løvold, CERES

Medlemmer

Medlemmer i Vurderingsgruppen

 

Publisert 13. feb. 2012 13:18 - Sist endret 12. nov. 2018 15:18