Rapporteringsgruppen

Formål: gjennomgå rapportering til eksterne aktører med tanke på kvalitetssikring og forbedringer.

Mandat

Gruppen skal gjennomgå rapportering til eksterne aktører (NSD, SSB, Lånekassa, NIFU-STEP).Gruppen skal videre fastsette felles rutiner for de viktigste rapporteringene, spesielt dem som gjelder informasjon som inngår i finansieringsmodellen.

Ledes av

Geir Vangen, CERES

Medlemmer

Medlemmer av rapporteringsgruppen

 

 

Publisert 13. feb. 2012 13:18 - Sist endret 23. jan. 2017 11:27