Ekspertgrupper

Hver ekspertgruppe blir oppnevnt ved behov med et eget mandat.

Rutiner vedrørende ekspertgrupper

Nye ekspertgrupper

Styret for CERES oppnevner nye ekspertgrupper, basert på forslag fra Planleggingsgruppen.

Nye representanter

Når et medlem slutter i en ekspertgruppe, for eksempel på grunn av permanent jobbskifte, sender CERES ut en e-post til kontaktlisten om at det er ledig plass i gruppen, samt hvilken erfaring en ny representant bør ha. Oppnevning behandles deretter i Planleggingsgruppen.

Vikarer

Dersom et medlem skal være midlertidig borte fra gruppa og institusjonen selv kommer med forslag til en vikar, meldes dette til CERES slik at deltakelsen kan godkjennes.