Arbeidsoppgaver på det studieadministrative området våren 2021

På denne siden får du en overordnet oversikt over planlagte prosjekter, forvaltnings- og utviklingsoppgaver. Veikartet som Tjenesteråd for studieadministrasjon har jobbet frem er førende for hvilke oppgaver som skal prioriteres.

Denne oversikten er utarbeidet for å gi forutsigbarhet. Samtidig vet vi at det kan oppstå behov som må løses i samme periode. Dersom det kommer inn andre oppgaver enn det som er listet opp nedenfor vil Unit ta en vurdering på om det er nødvendig med noen endringer planenene. Ved eventuelle endringer vil oversikten bli oppdatert (og endringene vil bli formidlet til FS-kontaktene).

Prosjekter finansiert med midler fra felles investeringspott (besluttet av Digitaliseringsstyret)

Prosjekt Tidsperiode Detaljert Prioritering
Arbeidslivsportalen utviklingsfase 2 Jan - okt

Følgende skal utvikles: avtalehåndtering, vurdering, evaluering, arbeidslivstilpasning og formidlling av oppgaveskriving.

1

Forprosjekt for modernisering av studieadministrative fellessystemer Jan - juni Utrede, gjøre kostnadsberegninger og utarbeide anbefalinger for et hoveprosjekt som har som mål å modernisere de studieadministrative fellessystemene 1

Arbeidslivsportalen

Brukerfinansiering, 23 institusjoner

Tjeneste Overordnet Detaljert Prioritering
Arbeidslivsportalen Forvaltning og nyutvikling

-Piloten ved to institusjoner fortsetter i januar og når denne er avsluttet og godkjent vil utrulling ved de andre institusjonene starte.

-Utviklingsfase 2 vil også starte opp. Følgende skal utvikles: avtalehåndtering, vurdering, evaluering, arbeidslivstilpasning og formidlling av oppgaveskriving.

1

 

1

Tjenester som inngår i FS-konsortiet

Brukerfinansiering, 35 institusjoner (Barratt Due går i produksjon sommeren 2021).

Felles: Tekniske forbedringer på statistikk, logging og overvåking.

Tjeneste Overordnet Detaljert Prioritering
FS-konsortiet, overordnet Forvaltning

-Digitalt brukerforum vil bli arrangert 23. og 24. mars.

-
Tjenesteråd studieadministrasjon Forvaltning -Sekretariatsoppgaver -
Kurs Forvaltning

-Basert på institusjonenes ønsker vil følgende webinarer bli avholdt:

  • Nytt fra FS (22. mars)
  • Arbeidslivsprotalen (når piloten er avsluttet, anslagsvis i februar)
  • Oppsett av brev (trolig i mai)
  • EVUweb
3
FS-rapporter i Tableau Forvaltning -Forbedring av FS-rapporter i Tableau og utarbeidelse av ev. nye 3
Utredningsoppgaver Forvaltning

-Div. oppgaver som måtte dukke opp

3

FS (klienten og databaser) Forvaltning

-Spesifisere, utvikle og implementere sletterutiner av personopplysninger

-Utrede og implementere en løsning som sikrer at det er mulig å etterprøve eksamensresultater uten papirprotokoller

-UU krav knyttet til språk ved utsending av SMS og E-post

-Sette opp oppkobling til det nye folkeregisteret

-Mindre utviklingsoppgaver knyttet til de første oppgavene med å digitalisere vitnemål

1

1

 

2

2

3

EVUweb3 Forvaltning

-Sette opp oppkobling til det nye folkeregisteret

-Gjenstående oppgaver som må gjøres for å oppfylle reglene om universell utforming (WCAG 2.0), inkl. krav knyttet til språk ved utsending av SMS og E-post

2

2

EpN – NTNU (WebObjects) Avslutte tjenesten -NTNU er nå over på sektorens EpN. Denne applikasjonen kan derfor skrus av 2
EpN Forvaltning og nyutvikling

-Fortsette omskrivingsarbeidet med ny arkitektur og teknologi

-Ett tiltak fra høstens risikoanalyse må følges opp: ‘Varsel i FS for emner som behandles i EpN’, samt sørge for automatikk i regenerering av infotekster i FS. 

2
Fagpersonweb Forvaltning

-Utføre enkelte forbedringer basert på innkomne ønsker

-Gjenstående oppgaver som må gjøres for å oppfylle reglene om universell utforming (WCAG 2.0) inkl. krav knyttet til språk ved utsending av SMS og E-post

3
Flyt Forvaltning -Generell forvaltning 3
GAUS Forvaltning -Gjennomføre risikoanalyse og følge opp ev. tiltak 3
Institusjonsregister Forvaltning

-Innføre logging av endringer 

-Løpende oppgaver (registrering og endring av koder)

3
Integrasjoner Forvaltning og nyutvikling

-Gjennomføre risikovurdering av FS-integrasjonene.  

-Styrke robustheten og ytelsen på FS-APIet, arbeid med teknisk gjeld.

-Styrke testingen av FS-APIet.

-Opplæring og oppfølging av utviklingssamarbeidet med NTNU og UiO.  

 -Utvikle FS-APIet med «godkjenningssak», «eksternstudier» og «utdanningsplaner» (utvikles av NTNU i forbindelse med BOTT SA).  

 -Fortsette å utvide FS-APIet med flere mikrotjenester og utvidelse av eksisterende endepunkter. Tempoet må justeres etter hva FS-APIet takler av trafikk og Units kapasitet på utviklingssiden. Aktuelle kandidater er forretningsområdene «utveksling», «kvalifikasjoner» og «opptak». (Det foreslås å sette ut en eller flere av disse til UiO.)  

-Utføre større og mindre oppgaver på de eldre FSWS-integrasjonen basert på innkomne ønsker.

-Dersom det er kapasitet igjen: utvikle en ny FSWS-integrasjon mot økonomisystem etter ønske fra UiO og BOTT.

Se også detaljert liste over integrasjonsoppgaver

1

1

1

1

2

 

2

 

 

 

3

 

3

Nomination Forvaltning

-Generell forvaltning

3
RUST Forvaltning

-Ferdigstille implementasjonen av studieklassifikasjonskoder

-Ta med lovhjemmel i overføringen fra en institusjon til en annen

-Tekniske oppgraderinger

1

2

2

Studentbevisappen Forvaltning

-Gjenstående oppgaver som må gjøres for å oppfylle reglene om universell utforming (WCAG 2.0)

2
Studentweb Forvaltning

-Gjenstående oppgaver som må gjøres for å oppfylle reglene om universell utforming (WCAG 2.0)

-Ett tiltak fra høstens risikoanalyse må følges opp: Legge inn veiledningstekst i applikasjonen som informerer studenter om ikke å laste opp dokumenter som inneholder sensitive opplysninger

2

 

2

Søknadsweb Forvaltning -Generell forvaltning 3

Tjenester vi leverer på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Tjeneste Overordnet Detaljert våren Prioritering
Utredninger Forvaltning -Bestillinger fra KD og andre etater -
Vitnemålsportalen Forvaltning, samt mindre videreutviklingsoppgaver

-Sette opp oppkobling til det nye folkeregisteret

-Gjenstående oppgaver som må gjøres for å oppfylle reglene om universell utforming (WCAG 2.0)

-Legge til rette for at flere eksterne registre, som Stiftelsen Sentralregisteret og Vegvesenet, kan levere data til Vitnemålsportalen

-Mindre utviklingsoppgaver knyttet til de første oppgavene med å digitalisere vitnemål

2

2

 

2

 

3

Oppgaver med egen finansiering

Oppdragsgiver Detaljert Prioritering
NOKUT -Overføre data fra FS til Studiebarometeret og nasjonale prøver (fast oppgave) -
Barratt Due -Opplæring og utrulling av FS -
Høyskolen Kristiania -Innfusjonering av data fra fagskolen ESMOD AS i HKs FS-base -
Aktuell institusjon -Ev. bestillingskurs 3
Publisert 18. feb. 2021 11:51 - Sist endret 25. feb. 2021 12:19