Arbeidsoppgaver for FS-konsortiet 2020

På denne siden får du en overordnet oversikt over planlagte oppgaver for FS-konsortiet, samt enkelte andre studieadministrative oppgaver.

Tjenestene er gruppert etter finansieringskilde

  • tjenester som inngår i FS-konsortiet
  • tjenester vi leverer på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

  • andre oppgaver med egen finansiering

NB! Endringer kan forekomme.

Tjenester som inngår i FS-konsortiet

Tjeneste Overordnet Detaljert våren Detaljert høsten
FS-konsortiet, overordnet Forvaltning -Brukerforum vil bli arrangert 24. og 25. mars i Bergen.

-Gjennomføre brukertilfredshetsundersøkelse

-Kontaktforum vil bli arrangert på høsten.

Brukerstøtte Forvaltning

-Løpende brukerstøtte for våre tjenester.  

-Implementere TopDesk som løsning for håndtering av brukerhenvendelser

-Løpende brukerstøtte for våre tjenester.  

-Det vil bli jobbet med å utarbeide SLAer for våre tjenester

Kurs Forvaltning -Basert på institusjonenes ønsker vil det bli avholdt 3-4 webinarer -Basert på institusjonenes ønsker vil det bli avholdt 3-4 webinarer
FS-rapporter i Tableau Forvaltning -Forbedring av FS-rapporter i tableau og utarbeidelse av ev. nye -Forbedring av FS-rapporter i tableau og utarbeidelse av ev. nye
Utredningsoppgaver Forvaltning

-Fullføre forprosjektet på studentmobilitet

-Utrede hvilke konsekvenser det får for våre tjenester at det fra 1.1.2020 er mulig å søke om doble statsborgerskap

-Utrede hvilke endringer som bør gjøres ifm utrulling av nytt folkeregister

-Div. oppgaver som måtte dukke opp
Arbeidslivsportalen Forvaltning

-Pilotering av første versjon og avsluttning av utviklingsprosjektet

-Planlegging av overleveringen av arbeidslivsportalen fra prosjektorganisasjonen til Unit

-Overlevering av arbeidslivsportalen fra prosjektorganisasjonen til Unit.

-Tilby arbeidslivsportalen som en nasjonal tjeneste

-Dersom det bevilges egne midler til det vil videreutviklingen kunne starte opp, og da i første omgang utredningsoppgaver.

FS (klienten og databaser) Forvaltning og nyutvikling

-Gjennomføre fase 2 av implementasjonen av ny undervisningsmodul

-Kartlegge behov og muligheter knyttet til digitalisering av vitnemål

-Utføre utredninger knyttet til studentmobilitet

-Gjøre nødvendige endringer ifm mulighet til å søke om doble statsborgerskap

-Spesifisere, utvikle og implementere sletterutiner av personopplysninger

-Oppdatere brukerdokumentasjonen

EVUweb2 Fase ut -EVUweb3 dekker nå all funksjonalitet i EVUweb2. EVUweb2 kan derfor saneres (feb) -
EVUweb3 Avslutte omskrivingsprosjektet og gå over i forvaltning

-I månedsskiftet mars/april skal prosjektet avsluttes og overleveres til linja for normal forvaltning.  

-Utføre nødvendige endringer for å oppfylle nye regler om universell utforming

-Utbedring av ev. feil
EpN – NTNU (WebObjects) Kun sletting av data i databasen ved behov -Minimalt av forvaltning da applikasjonen skal saneres så snart det lar seg gjøre -Minimalt av forvaltning da applikasjonen skal saneres så snart det lar seg gjøre
EpN Forvaltning og nyutvikling

-Etter at applikasjonen nå har vært i bruk en del år er det behov for å gjøre en del opprydning på teknisk side (rydde i teknisk gjeld)

-For å kunne ta opp igjen videreutviklingen er det behov for å gjøre noe kartleggingsarbeid.

-Skrive om applikasjonen fra EAP6 til EAP7*

-For å kunne avvikle EpN-NTNU må det implementeres funksjonalitet for vurdering i dagens EpN. Målet vil være å redusere manuelt arbeid og standardisere strukturer knyttet til, og håndtering av vurdering.

-Gjennomføre risikoanalyse og følge opp ev. tiltak

Fagpersonweb Forvaltning

-Utføre mindre forbedringer basert på innkomne ønsker

-Skrive om applikasjonen fra EAP6 til EAP7*

-Utføre nødvendige endringer som følge av implementasjonen av ny undervisningsmodul i FS

-Gjennomføre risikoanalyse og følge opp ev. tiltak
Flyt Forvaltning -Bistå institusjoner som ønsker å ta i bruk applikasjonen -Utføre mindre forbedringer basert på innkomne ønsker
Institusjonsregister Forvaltning Løpende oppgaver (registrering og endring av koder) Løpende oppgaver (registrering og endring av koder)
Integrasjoner Forvaltning og nyutvikling

-Fortsette å utvide FS-APIet med flere mikrotjenester

-Utføre større og mindre oppgaver på WS-tjenestene våre basert på innkomne ønsker

-Skrive om FSWS-applikasjonen fra EAP6 til EAP7*

Se også detaljert liste over WS-oppgaver

-Fortsette å utvide FS-APIet med flere mikrotjenester

-Utføre større og mindre oppgaver på WS-tjenestene våre basert på innkomne ønsker

Nomination Forvaltning

-Gjennomføre risikoanalyse og følge opp ev. tiltak

-Skrive om applikasjonen fra EAP6 til EAP7*

-Utføre nødvendige endringer for å oppfylle nye regler om universell utforming
Studentbevisappen Forvaltning -Det er på tide å skrive om appene (teknologien er utdatert). Dette vil skje tidlig på våren -Gjennomføre risikoanalyse og følge opp ev. tiltak
Studentweb Forvaltning og nyutvikling

-Skrive om applikasjonen fra EAP6 til EAP7*
-Utføre endringer ifm produksjonssetting av Arbeidslivsportalen

-Utføre nødvendige endringer som følge av implementasjonen av ny undervisningsmodul i FS

-Utføre nødvendige endringer for å oppfylle nye regler om universell utforming

-Gjennomføre risikoanalyse og følge opp ev. tiltak

-Implementere søknad om permisjon, søknad om tilrettelegging til eksamen/undervisning, samt sluttmelding 
Søknadweb Forvaltning + noe mindre nyutvikling   -Skrive om applikasjonen fra EAP6 til EAP7*
-Utvikle første versjon av PhD-opptak
-Nødvendige endringer for å oppfylle nye regler om universell utforming

*Omskriving fra EAP6 til EAP7: driftsmiljøet for flere av våre eldste applikasjoner er i ferd med å gå ut på dato og må byttes ut med et nyere miljø på oppgradert teknologi. Noe omskriving må gjøres for web-applikasjonene, slik at de kan kjøre i det oppgraderte miljøet.

Tjenester vi leverer på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Tjeneste Overordnet Detaljert våren Detaljert høsten
Utredninger Forvaltning -Bestillinger fra KD og andre etater

-Bestillinger fra KD og andre etater

GAUS Forvaltning

-Skrive om applikasjonen fra EAP6 til EAP7*

-Gjennomføre risikoanalyse og følge opp ev. tiltak
RUST Forvaltning

-Ferdigstille implementasjonen av studieklassifikasjonskoder

-Ta med lovhjemmel i overføringen fra en institusjon til en annen

-Løpende oppgaver
Vitnemålsportalen Forvaltning, samt mindre videreutviklingsoppgaver

-Ta inn og vise frem fagskoleresultater

-Ta i bruk ny Scala-versjon

-Vurdere å gå over til skytjenester

-Løpende oppgaver

Oppgaver med egen finansiering

Oppdragsgiver Tjeneste
NOKUT Overføre data fra FS til Studiebarometeret og nasjonale prøver (fast oppgave)
Udir/Utdanning.no Utvikle WS-er som gir Utdanning.no ønskede data knyttet til EVU-tilbud (vil bli utført på høsten)
Høgskolen Kristiania Innfusjonering av data i databasen til Høgskolen Kristiania fra innfusjonerte institusjoner
Publisert 20. jan. 2020 11:35 - Sist endret 29. jan. 2020 14:44