Integrasjonsoppgaver for FS-konsortiet høsten 2020

På denne siden får du en oversikt over planlagte integrasjonsoppgaver for FS-konsortiet, samt enkelte andre studieadministrative tjenester.

Tjenestene er gruppert etter finansieringskilde

  • tjenester som inngår i FS-konsortiet
  • tjenester vi leverer på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

  • andre oppgaver med egen finansiering

NB! Endringer kan forekomme. Oppgavene vil bli påbegynt i 2020, men ikke nødvendigvist ferdigstilt i 2020.

Tjenester som inngår i FS-konsortiet

Tjeneste Oppgave Status sommer 2020
Alle tjenester Generelt teknisk vedlikehold og brukerstøtte Løpende
Digeks Felles bestilling fra TP-samarbeidet knyttet til utvidelse av kandidattall  (RT-361952 / https://unit.atlassian.net/browse/FSWS-2389) (Mindre oppgave) Utført
Digeks Forbedringer og feilrettinger I arbeid
Digeks Lage funksjonalitet for begrunnelse og klage I sluttfasen, til testing
Digeks Lage integrasjon mot BRAGE I arbeid. Gjenstår noe for bachelor og master, organisering i mapper
Digeks Lage funksjonalitet for automatisk opprettelse av prøver I arbeid
FS-API

Ferdigstille BAS-ressurser (inkl vurdering). 

 

Ferdig i 1.4.0, men dukket opp en sak som vi må løse i august (se sak 21 i prioriteringsdokumentet)
FS-API Tjenester for Emnekombinasjoner utvikles av NTNU for vårt API, og kommer med i 1.4.0. Ferdig, levert i 1.4.0
FS-API Tjenester for Praksistyper Ferdig, levert i 1.4.0
FS-API Studinfo for utvekslingsavtaler (RT-351558) Ikke påbegynt, ses i sammenheng med utvekslingsressurser (evt. Utdanning.no-prosjektet)
FS-API

Behov knyttet til utveksling. Løses ved å dekke forretningsområdet for utveksling på FS-API. Utvikle mikrotjenester for utvekslingsperson, utvekslingsavtale, utvekslingsavtaleinfo, sted (inkl. eksterne institusjoner), stedinfo m.m.

Det forgår et prosjekt ved flere institusjoner. UiO kommer til å lage eget midlertidig API for dette, som de skal tilby i BOTT, gjennom sin int-Ark.

Utvikles av NTNU på oppdrag fra Unit, Unit gjør forberedelser, ikke avklart tidspunkt for oppstart
FS-API Støtte til BOTT SA-prosjektet: innpassing av eksternstudier og nødvendige underliggende ressurser Utvikles av NTNU på oppdrag fra Unit, Unit gjør forberedelser, oppstart senest januar 2021
FS-API Risikovurdering av APIet Ikke påbegynt
Interntjenestene som håndterer trafikk spesielt ut fra FS-basen Automatisk registrering av klagesaker i P360 I arbeid
WS-er (flere) Omskriving av de ws-er som blir berørt av ny undervisningsmodul (Stor oppgave) Ikke påbegynt
FS-API Opplæring/workshop med utviklere fra NTNU og UiO Gjennomføres høsten 2020
FS-API UiB trenger mulighet til å blanke epostadresse og brukernavn på person (til IAM-piloten, gjelder hele sektoren). Ref. ferdigstille BAS-ressurser (inkl vurdering), se over. Starter i august

  Tjenester vi leverer på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Tjeneste Oppgave Status sommer 2020
Alle tjenester Generelt teknisk vedlikehold og brukerstøtte Løpende
RUST Ta i bruk studieklassifikasjonskoder Nesten ferdigstilt
Vitnemålsportalen Levere data på siste ELMO-format Ferdig
Vitnemålsportalen Sende med resultater fra fagskolenivå (Mindre oppgave) Ferdig

Oppgaver med egen finansiering

Tjeneste Oppgave Kommentar Status sommer 2020
Oppgaver for Utdanning.no Generelt uttrekk av studieinformasjon inkl. tekster der EVU inngår som en filtrerbar undermengde, utvikling av ressurser i FS-API for infotype, emneinfo, kursinfo og studieprograminfo pluss utvidelse av endepunktene emner og evukurs Kontrakt er skrevet. Påbegynt. Vil bli sluttført høsten 2020

Oppgaver som må vente

Tjenester som inngår i FS-konsortiet

Tjeneste Oppgave Kommentar Status sommer 2020
Arkivering av klager i ePhorte Leveranser til NTNU/UiTs prosjekt for klagearkivering (og behandling?) i ePhorte.   Ikke påbegynt
EWP Nye API-er   I arbeid. API for learning-agreement gjenstår.
FS-API Trusselmodellering   Ikke påbegynt
FS-API Mulig tilpasning til API Gatekeeper?  Bør sees i sammenheng med plattform og innføring av UH-intark. Ikke påbegynt
FS-API Studinfo-tjenester (ønsker fra UiO) (RT-343200)

Planleggingsgruppa: data finnes i Studinfo2-> ikke høyt prioritert.  
 Vi ønsker å få tilbudt studinfo-tjenester via FS-APIet. Dette bør løses sammen med oppgavene for Utdanning.no

Ikke påbegynt
FS-API Ønsker fra UiS knyttet til behandling av sensorer og kommisjoner. Difi-prosjekt (RT-34067) Planleggingsgruppen: uklart hvordan dette skal løses og hva som faktisk vil trengs på sikt. Ikke påbegynt
FS-API Publisere VP-APIet til bruk for Resultatutvekslingen (ønsket av eksterne etater)

Man vil da ikke trenge å spørre alle FS-baser hver gang en overføring skal skje (man bruker indexen i VP, som vet om/hvor en person har resultat)
BI vil da også kunne levere i resultatutvekslingen.

Vil være til gunst både for FS-institusjonene og for andre etater.

Ikke påbegynt
FS-API Tjeneste for oppslag av studieretter Nevnt ifm med UDI - ønsker. UDI ønsker et API for å hente en persons studieretter (på tvers av institusjoner). Det er usikkert hvor sterkt dette ønsket er. Ikke påbegynt
LK-WS Eksamensresultater til Lånekassa. Mer data om endringer i studierettter. Bør løses i FS-API med meldingskø . Må løses sammen med med LK Innledende møter gjennomført
SOAP Avvikle tjenesten   Arbeidet er fullført, men den kan først avvikles når konsortiene er over på ny klient for BAS. (Avhenger av ferdigstillelsen av BAS-ressurser (i listen over)).
Studinfo2 Mindre utvidelser (filtre+parametre), ønsker fra ulike parter Må løses innefor nye endepunkter på FS-APIet Ikke påbegynt
Brukeradministrasjon via Dataporten Selvbetjening for institusjonene for ws-brukere/tilganger (Stor oppgave) Bør sees i sammenheng med plattformisering (Trenger ikke i utgangspunktet å utføres av integrasjonsteamet). Ikke påbegynt
FS-API Ny ressurs: Kullklassestudent (ønske fra USN). Har meldt fra at det trolig ikke kan prioriteres i de kommende månedene, UiB trenger ikke denne ressursen til sitt IAM-prosjekt Må vente
FS-API Dokumentasjon FS-API Planleggingsgruppa ønsker bedre dokumentasjon av FS-API-et på Swagger (evt på fellesstudentsystem.no). Utsettes foreløpig, høre med planleggingsgruppa om hva slags ressurser de ser for seg Må vente

 

Publisert 18. aug. 2020 12:10 - Sist endret 18. aug. 2020 12:10