Forvaltning

FS utvikles og forvaltes av ansatte i Unit.

Utvikling

Utvikling av FS foregår i all hovedsak av ansatte i Unit. Utviklerne jobber bl.a. med følgende oppgaver:

 • Feilrettinger
 • Nyutvikling
 • Oppgraderinger
 • Mindre tilpasninger
 • Videreutviklinger
 • Systemdokumentasjon

Forvaltning

Forvaltning av FS foregår i all hovedsak av ansatte i Unit. De ansatte jobber bl.a. med følgende oppgaver:

 • Brukerstøtte
 • Kurs
 • Nyutvikling
 • Videreutviklinger
 • Dokumentasjon
 • Ansvar for avtaleforvaltning

Drift

Du kan lese om drift av FS på våre driftssider.