Eldre - Side 6

Sist endret 14. juli 2022 13:07 av lenkeretter@localhost
Sist endret 13. nov. 2019 12:55 av oystsorv@uio.no

Pålogging som student fra student-samlebilde i FS-klienten feiler for mange..

Sist endret 14. juli 2022 11:34 av lenkeretter@localhost
Sist endret 14. juli 2022 11:34 av lenkeretter@localhost
Sist endret 19. nov. 2019 10:26 av kjetihoy@uio.no

Vi får meldinger fra flere institusjoner om at søkere ikke får opp søknadene sine i EVUweb 3, og at søkere heller ikke får registrert nye søknader.

Sist endret 20. nov. 2019 15:17 av knutlov@uio.no
Sist endret 25. nov. 2019 09:17 av ragnarep@uio.no
Sist endret 2. des. 2019 13:57 av knutlov@uio.no
Sist endret 14. juli 2022 10:33 av lenkeretter@localhost
Sist endret 14. juli 2022 11:04 av lenkeretter@localhost
Sist endret 14. juli 2022 11:04 av lenkeretter@localhost
Sist endret 14. juli 2022 11:04 av lenkeretter@localhost
Sist endret 14. juli 2022 10:02 av lenkeretter@localhost
Sist endret 14. juli 2022 10:02 av lenkeretter@localhost
Sist endret 14. juli 2022 10:33 av lenkeretter@localhost

Her finner du driftsmeldinger for FS, webapplikasjoner og andre tilgrensende systemer. Meldingene tas bort når de ikke lenger er aktuelle.

Oppdages driftsstans, treghet i systemet, feil i systemet eller lignende ved en institusjon, skal FS-kontaktpersonen kontakte fs-support@fsat.no (RT-kø) omgående.

Sist endret 6. sep. 2018 15:16 av Marte Holhjem

Vi har (fortsatt) feil med funksjonen som overfører data til Public 360. Det jobbes med saken.

Sist endret 6. sep. 2018 15:16 av Marte Holhjem

Flere har i de siste slitt med diverse ustabilitet på Evuweben.

Oppdatert: Drift jobber med implementering av løsning.

Sist endret 6. sep. 2018 15:16 av Marte Holhjem

Det er for tiden ikke mulig å logge på Evuweb med fnr/PIN-kode i flere av installasjonene.

Status: Løst.

Sist endret 6. sep. 2018 15:16 av Marte Holhjem

Det kommer feilmelding ved utsending av e-post og andre rapporter av type:

ORA-29532: Java-kall avsluttet av ikke oppfanget Java-unntak: java.lang.RuntimeException: Klarte ikke skrive til URL, the Permission (java.net.SocketPermission fsws.usit.no:443 connect,resolve) has not been granted to FS. The PL/SQL to grant this is dbms_java.grant_permission( 'FS', 'SYS:java.net.SocketPermission', 'fsws.usit.no:443', 'connect,resolve' )

ORA-06512: ved "FS.PK_FSWS_KORR", line 260

ORA-06512: ved "FS.PK_FSWS_KORR", line 244

ORA-06512: ved "FS.PK_FINDADRESS", line 2030

ORA-06512: ved line 1

Oppdatert: Vi jobber med å finne ut av dette

Sist endret 6. sep. 2018 15:16 av Marte Holhjem

Oppdatert: Databasene er flushet, og problemet skal være løst.