2017-08-24: Mulig nedetid på CERES-tjenester torsdag 31. august fra kl 0900-1400

CERES har fått melding om at Eiendomsavdelingen ved UiO ønsker å melde om mulig nedetid torsdag 31.8.2017 fra kl 0900-1400 å forbedre nødstrømsystemet i maskinrommet på USIT. Dette vil trolig ikke påvirke CERES-tjenester, men det kan være sammenhenger som gjør tjenestene utilgjengelige i perioder. USIT vil ha ekstra beredskap i perioden.

Publisert 6. sep. 2018 15:16 - Sist endret 6. sep. 2018 15:16