Eldre

Sist endret 28. mars 2019 09:08 av ragnarep@uio.no
Sist endret 27. aug. 2020 11:21 av martsag@uio.no
Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av Marte Holhjem

Sikkerhetsoppgradering av Oracle i produksjonsbasene

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av Marte Holhjem

Ny versjon av studentbevis-appen er lansert

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av Marte Holhjem

LØST: Kl. 0845: Det er meldt om problemer med innlogging via programkiosken fra serveren RDBROKER01.UHAD.NO. Drift er på saken

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av Marte Holhjem

LØST kl 0906 - Kl. 0822: Det er meldt om problemer med innlogging via programkiosken fra serveren RDBROKER01.UHAD.NO, tilsvarende i gårsdagens problem. Drift er på saken.

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av Marte Holhjem

Planlagt nedetid på EpN og RUST én time - tirsdag 16.08 fra kl 16.00.

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av Marte Holhjem

FSAT ønsker å legge ut en databaseflis med endringer i forbindelse med Campusfunksjonalitet i FS. Det skal ta kort tid å installere denne. Vi legger ut i demo først.

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av Marte Holhjem

FSAT legger ut en databaseflis med endringer i forbindelse med Campusfunksjonalitet i FS i produksjonsdatabasene. Det skal ta kort tid å installere denne.

Sist endret 14. juli 2022 08:28 av lenkeretter@localhost

FS-klientversjon 7.9.6 er nå lagt ut i demobasene for testing.

Oversikt over endringene

Sist endret 14. juli 2022 08:28 av lenkeretter@localhost

FS-klientversjon 7.9.6 nå lagt ut i produksjonsdatabasene

Oversikt over endringene

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av Marte Holhjem

I henhold til rutiner for drift av FS skal alle demobaser bli kloninger av produksjonsbasene  etter 15. oktober årlig.

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av Marte Holhjem

Problem løst. Nettet var nede på UiO/USIT mellom kl 1420 og 1432. Databasene har ikke vært nede i perioden, men var altså utilgjengelige. Problemer med flere FS-baser. IT er på saken

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av Marte Holhjem

I forkant av FS-klientendring 7.9.7 må det installeres en databaseflis; flis 05.

Datoer for installasjon:

Onsdag 26. oktober: FS08DMO

Torsdag 27.oktober: FSO3DMO og FS04DMO

Tirsdag 1.november: FSO1DMO og FS05DMO

Onsdag 2.november: FS02DMO, FS06DMO og FS07DMO

 

 

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av Marte Holhjem

Drift må installere en viktig oppgradering fra Oracle.

Det tar ca 30 minutter pr. database.

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av Marte Holhjem

LØST: Krever kun lukking av nettleseren. Flere melder om problemer med tilgang til FS i morges. Drift er satt på saken. Vi oppdaterer saken når vi har mer informasjon.

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av Marte Holhjem

Vi har mottatt  meldinger fra enkelte institusjoner om at noen brukere får melding om Fatal Disk Error. Saken er meldt til drift.

Sist endret 14. juli 2022 08:28 av lenkeretter@localhost

FS-klientversjon 7.9.7 er nå lagt ut i demobasene for testing.

Oversikt over endringene

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av Marte Holhjem

Torsdag 10. - fredag 11. November er gruppe for FS, GAUS og RUST på internseminar.

Hele gruppen deltar og det er kun ved driftsproblemer at mail til fs-support vil bli besvart.

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av Marte Holhjem
Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av Marte Holhjem

Nedetid pga oppgradering: EpN og RUST - mandag 21.11.16 fra 16.30-17.30

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av Marte Holhjem

Klientoppgradering FS7.9.7 revisjon 1 er lagt ut i demo.

Sist endret 14. juli 2022 08:28 av lenkeretter@localhost

FS-klientversjon 7.9.7 er nå lagt ut i produksjonsbasene

Oversikt over endringene