Driftsmeldinger - Side 5

Publisert 4. mars 2020 09:56

Løst i versjon 3.0.6

Studentbevisappen:  I versjonen for Android vil appen ikke vise noen informasjon dersom studenten ikke ligger inne med bilde ved sin utdanningsinstitusjon. Forventet løst 6. mars - (eller ved at studenten får tatt bilde.)