2021-11-03: Problemer med signering - stopper all generering av PDF med digital signatur [LØST]

3. november 2021 kl. 08: Det er problemer med den digitale signeringen av alle PDF-dokumenter. Dette gjelder både FS-klienten, Studentweb og Vitnemålsportalen. Vi jobber med å rette feilen.

3. november 2021 kl. 12.30: Fortsatt problemer. Vi mistenker at noe er galt med tidsstemplingen, og dette er meldt inn som feil til DigDir.

4. november 2021 kl. 08: Signeringen fungerer fortsatt ikke. DigDir har estimert at det vil ta 1-2 dager før alt virker igjen. Vi beklager ulempene.

5. november 2021 kl. 08: Signeringen fungerer fortsatt ikke. Vi har bedt om oppdatert estimat fra DigDir, avventer svar.

5. november 2021 kl. 13: Det har vært kontakt mellom flere personer i Unit og DigDir. DigDirs tilbakemelding per nå er at de jobber med en løsning, men har problemer med installasjon av et sertifikat. De anslår at problemene dessverre ikke lar seg løse før tidligst mandag 8. november. Vi beklager på det sterkeste ulempene dette medfører og oppfordrer brukere til å kontakte utdanningsinstitusjonene og be om karakterutskrift på papir, som så evt. kan skannes og sendes på epost. Digitale karakterutskrifter bestilt i Studentweb er også rammet av denne feilen.

8. november 2021 kl. 13: DigDir har nå fått på plass oppdatert sertifikat, og signeringsløsningene fungerer igjen. Det kan være noe kø etter helgen.

Publisert 4. nov. 2021 13:16 - Sist endret 17. nov. 2021 15:04