Konvertering av FS-databaser til tegnsettstandarden UTF-8

I henhold til forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning er det obligatorisk å benytte tegnsettstandarden ISO/IEC 10646, representert ved UTF-8, ved all utveksling av informasjon mellom forvaltningsorganer, og fra forvaltningsorgan til innbyggere og næringsliv.

Unit vil senest innen 1. februar 2019 konvertere alle FS databaser til tegnsettstandarden UTF-8.

Institusjonene ble varslet om dette i brev av 20. juni 2018. Les brevet her

Konverteringsplan for demobaser (ferdig 4. oktober 2018)

Oversikt over FS-institusjoner og  VPD-baser

Konverteringsplan for prodbaser (alle ferdig unntatt FS07)

Dato for nedetid Tidspunkt Beskrivelse Dato varslet VPD-base Ferdig
Mandag 22. oktober Fra kl 16:00 Konvertering av prodbasen til UTF-8 14.09.2018 FS06PRD x
Mandag 29. oktober Fra kl 16:00 Konvertering av prodbasen til UTF-8 14.09.2018 FS08PRD x
Fredag 2. november Fra kl 15:00 Konvertering av prodbasen til UTF-8 14.09.2018 FS01PRD x
Mandag 5. november Fra kl 16:00 Konvertering av prodbasen til UTF-8   FSPROD (UiO) x
Fredag 9. november Fra kl 15:00 Konvertering av prodbasen til UTF-8 14.09.2018 FS03PRD x
Mandag 12. november Fra kl 16:00 Konvertering av prodbasen til UTF-8 14.09.2018 FS04PRD x
Onsdag 14. november Fra kl 16:00 Konvertering av prodbasen til UTF-8 14.09.2018 FS02PRD x
Fredag 16. november Fra kl 15:00 Konvertering av prodbasen til UTF-8 14.09.2018 FS05PRD x
Fredag 8. januar 2019 Fra kl 16:00 Konvertering av prodbasen til UTF-8 21.01.2019 FS07PRD  

 

Publisert 11. sep. 2018 14:57 - Sist endret 25. jan. 2019 08:19