Konvertering av FS-databaser til tegnsettstandarden UTF-8

I henhold til forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning er det obligatorisk å benytte tegnsettstandarden ISO/IEC 10646, representert ved UTF-8, ved all utveksling av informasjon mellom forvaltningsorganer, og fra forvaltningsorgan til innbyggere og næringsliv.

Unit vil senest innen 1. februar 2019 konvertere alle FS databaser til tegnsettstandarden UTF-8.

Institusjonene ble varslet om dette i brev av 20. juni 2018. Les brevet her

Konverteringsplan for prodbaser (informasjon om nedetid legges ut fortløpende når dato er klart)

Oversikt over FS-institusjoner og  VPD-baser

Foreløpig konverteringsplan for demobaser
Dato for nedetid Tidspunkt Beskrivelse Dato varslet VPD-base Ferdig
Torsdag 30. august Fra kl 15:00 Backup av demobasen ifm konvertering til UTF-8 24.08.2018 FS08DMO x
Fredag 31. august Dagtid Konvertering av demobasen til UTF-8 24.08.2018 FS08DMO x
Fredag 7. september Fra kl 15:00 Backup av demobasen ifm konvertering til UTF-8 24.08.2018 FS06DMO x
Mandag 10. - tirsdag 11. september Dagtid Konvertering av demobasen til UTF-8 24.08.2018 FS06DMO x
Fredag 14. september Fra kl 15:00 Backup av demobasen ifm konvertering til UTF-8 11.09.2018 FS03DMO x
Mandag 17. - tirsdag 18. september Dagtid Konvertering av demobasen til UTF-8 11.09.2018 FS03DMO x
Mandag 17. - tirsdag 18. september Dagtid Konvertering av demobasen til UTF-8   FSDEMO (UiO) x
Onsdag 19. september Fra kl 15:00 Backup av demobasen ifm konvertering til UTF-8 11.09.2018 FS07DMO x
Torsdag 20. - fredag 21. september Dagtid Konvertering av demobasen til UTF-8 11.09.2018 FS07DMO x
Fredag 21. september Fra kl 15:00 Backup av demobasen ifm konvertering til UTF-8 11.09.2018 FS01DMO x
Mandag 24. - tirsdag 25. september Dagtid Konvertering av demobasen til UTF-8 11.09.2018 FS01DMO x
Onsdag 26. september Fra kl 15:00 Backup av demobasen ifm konvertering til UTF-8 11.09.2018 FS02DMO  
Torsdag 27. - fredag 28. september Dagtid Konvertering av demobasen til UTF-8 11.09.2018 FS02DMO  
Fredag 28. september Fra kl 15:00 Backup av demobasen ifm konvertering til UTF-8 11.09.2018 FS04DMO  
Mandag 1. - tirsdag 2. oktober Dagtid Konvertering av demobasen til UTF-8 11.09.2018 FS04DMO  
Onsdag 3. oktober Fra kl 15:00 Backup av demobasen ifm konvertering til UTF-8 11.09.2018 FS05DMO  
Torsdag 4. - fredag 5. oktober  Dagtid Konvertering av demobasen til UTF-8 11.09.2018 FS05DMO  

Opp

Foreløpig konverteringsplan for prodbaser

Dato for nedetid Tidspunkt Beskrivelse Dato varslet VPD-base Ferdig
Mandag 22. oktober Fra kl 16:00 Konvertering av prodbasen til UTF-8 14.09.2018 FS06PRD  
Fredag 26. oktober Fra kl 15:00 Konvertering av prodbasen til UTF-8 14.09.2018 FS07PRD  
Mandag 29. oktober Fra kl 16:00 Konvertering av prodbasen til UTF-8 14.09.2018 FS08PRD  
Fredag 2. november Fra kl 15:00 Konvertering av prodbasen til UTF-8 14.09.2018 FS01PRD  
Mandag 5. november Fra kl 16:00 Konvertering av prodbasen til UTF-8   FSPROD (UiO)  
Fredag 9. november Fra kl 15:00 Konvertering av prodbasen til UTF-8 14.09.2018 FS03PRD  
Mandag 12. november Fra kl 16:00 Konvertering av prodbasen til UTF-8 14.09.2018 FS04PRD  
Onsdag 14. november Fra kl 16:00 Konvertering av prodbasen til UTF-8 14.09.2018 FS02PRD  
Fredag 16. november Fr akl 15:00 Konvertering av prodbasen til UTF-8 14.09.2018 FS05PRD  

 

Publisert 11. sep. 2018 14:57 - Sist endret 25. sep. 2018 09:41