Kontaktpunkter ifm drift

Når det oppdages driftsstans, treghet i systemet, feil i systemet eller lignende ved en institusjon, skal FS-kontaktpersonen kontakte Unit på fs-support omgående. FS-support tar en første gjennomgang av saken og sender eventuelt videre til aktuelle miljøer i driftsorganisasjonen på USIT (ved UiO) hvis saken ikke kan løses direkte.

Unit benytter følgende kontaktpunkter ved utsending av driftsinformasjon til institusjonene

Kontaktpunkt Formål
felles-fsdrift@fsat.no -felles informasjon fra Unit til institusjonene vedrørende drift av FS
fs-drift@NN.no

-informasjon om driftsspørsmål fra Unit til den enkelte institusjon

E-postlisten vedlikeholdes av den enkelte institusjon

fs-fs0N@usit.uio.no -beskjeder fra Unit til de ulike institusjonene som inngår i en av VPD-basene
fs-dist@fsat.no

-informasjon fra utviklere til driftere ved Unit om oppgraderinger, klient, fliser osv.

Kopi sendes FS-kontakter

 

Publisert 7. mai 2014 11:19 - Sist endret 10. feb. 2020 14:05