Kloning av databasen fra PROD til DEMO

Institusjonene får to kloninger (kopier) av produksjonsbasen til demobasen årlig, en på våren og en på høsten. Kloningen kan for eksempel brukes til testing og klargjøring av databasen for neste semester.

Tidspunkter for kloning

Kloning

Tidspunkt

Merknader

Kopiering av prod til demo på våren

Siste uken i mars

Hvis denne kommer ved påske flyttes denne en uke frem eller tilbake avhengig av påsken.

Kopiering av prod til demo på høsten

Fra 15. oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 7. mai 2014 11:16 - Sist endret 13. des. 2017 12:44