Rapport fs301.010

Det har blitt gjort flere endringer i rapport 301.010 Studenter i studiekull. Hovedsakelig handler endringene om at logikken for vis-valgene er endret. Merk: For å se alle vis-valgene må bildet utvides.

Se forøvrig endringsdokumentasjonen for FS8.0.9, samt aktuelle RT-saker for utfyllende informasjon: 241041, 241186, 241210, 242062, 244014.

 

Publisert 1. feb. 2018 14:56 - Sist endret 1. feb. 2018 14:56