Feilretting, fliser og årlige oppgraderinger

Feilretting, installasjon av fliser og større oppgraderinger krever at databasen tas ned. Ved oppgraderingsbehov tas basene ned i oddetallsuker.

FS-sekretariatet varsler institusjonene 1 uke i forkant av planlagt nedetid, såfremt det er mulig. Varsler om nedetid og andre driftsmeldinger ligger på siden for Driftsmeldinger

 

Årlige

hovedoppgraderinger   

Tidspunkt

Merknad

Hovedoppgradering Vår

For Produksjonsdatabasene startes oppgradering 1. mars    

Oppgraderes i DEMO ca 1 måned i forkant. Institusjonene tester i 2 uker før oppgradering i PROD.

Hovedoppgradering Høst

For Produksjonsdatabasene startes oppgradering 15. november

Oppgraderes i DEMO ca 1 måned i forkant. Institusjonene tester i 2 uker før oppgradering i PROD

 

Feilretting og fliser

Tidspunkt

Merknad

FSDEMO                     

Tirsdag/onsdag i oddetallsuker ved behov              

Dagtid

Institusjonene varsles 1 uke i forkant såfremt det er mulig

FSPROD

Tirsdag/onsdag i oddetallsuker ved behov

Kveldstid

Institusjonene varsles 1 uke i forkant såfremt det er mulig

 

Publisert 7. mai 2014 11:08 - Sist endret 28. aug. 2018 15:20