Eldre - Side 8

Sist endret 4. jan. 2019 09:53 av marthol@uio.no
Sist endret 19. nov. 2018 13:17 av aumoe@uio.no
Sist endret 4. jan. 2019 09:53 av marthol@uio.no
Sist endret 19. nov. 2018 13:17 av aumoe@uio.no
Sist endret 19. nov. 2018 13:13 av aumoe@uio.no
Sist endret 19. nov. 2018 13:08 av aumoe@uio.no

Her finner du driftsmeldinger for FS, webapplikasjoner og andre tilgrensende systemer. Meldingene tas bort når de ikke lenger er aktuelle.

Oppdages driftsstans, treghet i systemet, feil i systemet eller lignende ved en institusjon, skal FS-kontaktpersonen kontakte fs-support@fsat.no (RT-kø) omgående.

Sist endret 6. sep. 2018 15:16 av marthol@uio.no
Sist endret 6. sep. 2018 15:16 av marthol@uio.no

Vi har (fortsatt) feil med funksjonen som overfører data til Public 360. Det jobbes med saken.

Sist endret 13. mars 2020 09:27 av knutlov@uio.no
Sist endret 1. juli 2020 14:39 av marthol@uio.no
Sist endret 1. juli 2020 14:46 av marthol@uio.no
Sist endret 28. feb. 2020 09:51 av oystsorv@uio.no

Ny versjon av Studentweb med to utbedringer av pålogging

Sist endret 4. nov. 2020 15:30 av knutlov@uio.no
Sist endret 6. sep. 2018 15:16 av marthol@uio.no

Flere har i de siste slitt med diverse ustabilitet på Evuweben.

Oppdatert: Drift jobber med implementering av løsning.

Sist endret 6. sep. 2018 15:16 av marthol@uio.no

Det er for tiden ikke mulig å logge på Evuweb med fnr/PIN-kode i flere av installasjonene.

Status: Løst.

Sist endret 1. juli 2020 14:46 av marthol@uio.no
Sist endret 6. sep. 2018 15:16 av marthol@uio.no

Det kommer feilmelding ved utsending av e-post og andre rapporter av type:

ORA-29532: Java-kall avsluttet av ikke oppfanget Java-unntak: java.lang.RuntimeException: Klarte ikke skrive til URL, the Permission (java.net.SocketPermission fsws.usit.no:443 connect,resolve) has not been granted to FS. The PL/SQL to grant this is dbms_java.grant_permission( 'FS', 'SYS:java.net.SocketPermission', 'fsws.usit.no:443', 'connect,resolve' )

ORA-06512: ved "FS.PK_FSWS_KORR", line 260

ORA-06512: ved "FS.PK_FSWS_KORR", line 244

ORA-06512: ved "FS.PK_FINDADRESS", line 2030

ORA-06512: ved line 1

Oppdatert: Vi jobber med å finne ut av dette

Sist endret 6. sep. 2018 15:16 av marthol@uio.no

Oppdatert: Databasene er flushet, og problemet skal være løst.

Sist endret 1. juli 2020 14:45 av marthol@uio.no

Flere institusjoner melder om påloggingsproblemer for enkeltbrukere i FS-klienten. Drift er varslet

Sist endret 1. juli 2020 14:45 av marthol@uio.no
Sist endret 1. juli 2020 14:45 av marthol@uio.no

FS-demo er utilgjengelig inntil videre. Drift er varslet

Sist endret 4. nov. 2020 09:19 av knutlov@uio.no
Sist endret 5. nov. 2020 14:41 av knutlov@uio.no