Eldre - Side 7

Sist endret 25. feb. 2020 10:19 av kjetihoy@uio.no
Sist endret 15. apr. 2021 08:43 av myriamm@uio.no
Sist endret 17. apr. 2020 10:35 av jjohanse@uio.no
Sist endret 28. apr. 2020 08:34 av jjohanse@uio.no
Sist endret 6. jan. 2020 14:15 av myriamm@uio.no
Sist endret 7. aug. 2020 14:03 av seanki@uio.no

Flere institusjoner melder om feil i rutine FS159.001 (Opprette søkere som student). Vi jobber parallelt for å se om vi kan fikse feilen og for å identifisere studenter som forhindrer rutinen i å kjøre. Vi ber alle som opplever feil av typen ORA-20160: FEIL>> UndervisningsMelding - Kan ikke slette denne undervisningsmeldingen. Studenten er meldt til undervisningsaktivitet for denne enheten melde fra til fs-support@fsat.no. Sørg i så fall for å spesifiserer studietypen(e) problemet gjelder.

Sist endret 5. okt. 2020 15:29 av kjetihoy@uio.no

I versjon 3.3.22 av Studentweb ble det innført en feil i skaleringen av popuper som kan føre til at knappene forsvinner nedenfor skjermkanten, slik at brukeren ikke får fullført handlingen sin.

Sist endret 27. nov. 2020 13:58 av jjohanse@uio.no
Sist endret 2. des. 2020 09:24 av kjetihoy@uio.no

Vi begynner testing av Studentweb på ny produksjonsserver i dag. Testingen skal i utgangspunktet ikke påvirke brukerne.

Sist endret 9. des. 2020 19:56 av kjetihoy@uio.no

Studentweb versjon 3.3.23 settes i produksjon i dag kl 12:00. Brukere som er logget inn på det tidspunktet vil måtte logge seg inn på nytt.

Sist endret 9. des. 2020 19:55 av kjetihoy@uio.no

I forbindelse med produksjonssetting av versjon 3.3.23 av Studentweb 7.12.2020 har det oppstått et problem med oppgaveinnlevering for UiB.

Sist endret 29. jan. 2020 13:40 av jjohanse@uio.no
Sist endret 2. mars 2020 10:18 av knutlov@uio.no
Sist endret 13. mai 2020 09:37 av seanki@uio.no

Databasene EPNPROD og VIBPRD vil ha nedetid 3. juni i tidsrommet 16:00-19:30.

Sist endret 2. nov. 2020 15:52 av myriamm@uio.no

Planlagt nedetid FS

Sist endret 25. nov. 2020 10:43 av knutlov@uio.no

Driftsproblemer FS-API

Sist endret 27. aug. 2020 14:54 av knutlov@uio.no

Plan for kloning av FS-basene høst 2020 ligger her: https://www.fellesstudentsystem.no/drift/planlagt-nedetid/index.html

Sist endret 29. okt. 2020 14:18 av knutlov@uio.no

Driftsproblemer FS

Sist endret 30. nov. 2020 15:39 av knutlov@uio.no

Driftsproblemer FS

Sist endret 30. nov. 2020 10:02 av knutlov@uio.no
Sist endret 19. nov. 2018 13:16 av aumoe@uio.no